Novogodišnji bazar

Nogodišnji školski bazar je ove godine prevazišao sva naša očekivanja. Duh Nove godine pomiješan sa osjećanjima darivanja, humanosti i sreće, a podstaknut buđenjem preduzetničkog duha kod naših učenika je za rezultat imao sjajan ishod – bazar koji je bio više Opširnije…