O nama

Osnovna škola  „Štampar Makarije”  je počela sa radomne tako davne, 1994. godine i svoju tradiciju stvara nagradama  i priznanjima. Uz  naročit   organizaciono  – radni  ambijent postala je škola  koja se sa  posebnim poštovanjem  pominje u našoj sredini, pa i mnogo šire. Za veoma kratko vrijeme, realizujući zadatke  na polju obrazovanja i vaspitanja,  postala je ustanova  u kojoj se na savremeni način, kroz kabinetsku nastavu, dostigao takav nivo  koji je svrstao  među eksperimentalne škole.

Izbor škole  za izvođenje  svih   programa i projekata  u vaspitno-obrazovnom radu, veliko su priznanje i pokazatelj  kako se radi u ovoj ustanovi. Nije onda ni čudo, što se u nastavnim i vannastavnim  aktivnostima,  dobrim rezultatima, potvrđuje  visok rejting škole,  kako na opštinskim, tako i na državnim i  međunarodnim smotrama.

Zaslugom svih zaposlenih, škola je stekla renome i ugled  i postala je ogledna  u svakom pogledu. Najveće priznanje iz oblasti vaspitanja i obrazovanja, nagradu „OKTOIH”, škola je dobila školske 2011/12.

Škola po mjeri djeteta  je početak realizacije jedne od osnovnih stavki reforme školstva, prvi korak ka inkluzivnom obrazovanju. Od prvog dana, škola je počela edukaciju nastavnika i roditelja, u saradnji sa vrtićima, kroz edukativne radionice.

Inkluzivno obrazovanje je sastavni dio nove, reformisane škole. Danas se u školi obrazuje 12 učenika sa posebnim obrazovnim potrebama, a svi nastavnici i učitelji, kao i uprava škole, prošli su edukaciju kroz seminare Ministarstva prosvjete i nauke i Zavoda za školstvo, ali i radionice koje su organizovane u školi od strane PP službe. No, i dalje se radi na usavršavanju svih, jer je inkluzivno obrazovanje vezano za individualne potrebe, kako djece sa smetnjama u razvoju, tako i djece koja su natprosječna.

Od  1994.godine  pa do danas,  kolektiv Osnovne škole „Štampar Makarije  su krasili veliki entuzijazam  prema pozivu  i poslu koji se obavlja. Dvadeset četvrta godina je započela. Škola  se izdvojila i postala posebna, kako u realizaciji  vaspitno-obrazovnog rada, tako i na poljima  saradnje u kolektivu, sa roditeljima, društvenom sredinom, državnim, međunarodnim  i stručnim institucijama.

Osvrtom na prethodni  period,  mogu se uočiti veliki pomaci  kada je u pitanju porast  brojnog stanja. 1994. godine, školu je pohađao 751 učenik, raspoređeni u 27 odjeljenja, a danas školu pohađa 1685 učenika, raspoređenih u 67 odjeljenja. Na istom prostoru, iz godine u godinu, rastom broja učenika, rasli su i uspjesi, a sve uočljiviji manjak prostora, nije bio prepreka da se postižu bolji rezultati, kako u nastavnom procesu, tako i na svim poljima života i rada škole.

Iskustva iz  proteklog  perioda  su  drugačija i služe kao osnova za planiranje u školskoj 2017/2018. godini.  U prethodnoj, 2016/2017. godini, Pedagoško vijeće, Učenički parlament i Savjet roditelja su svojim aktivnim radom  doprinijeli   intenzivnoj  komunikaciji  između  škole, roditelja i učenika. Ponosni smo na  nagrade  koje su  naši učenici i njihovi  mentori donijeli sa takmičenja, smotri, konkursa. Naši učenici bili su veoma uspješni na Državnom takmičenju- I mjesto iz matematike i II mjesto iz italijanskog jezika. Na  takmičenju na PMF-u  učenici su osvojili prvo, drugo i dva treća mjesta iz matematike. Diplomu »Luča« je dobilo  36 učenika u protekloj godini.  Ako  tome dodamo i opšti uspjeh  postignut na kraju godine moramo biti zadovoljni.  Prolaznost na nivou škole bila je 99,8 , a srednja ocjena 4,54.

Godišnji plan i program škole za 2016/2017. godinu  uspješno je realizovan. Ostvaren je planirani broj  radnih i nastavnih dana i časova.  Uspješno je organizovana dopunska i dodatna nastava, kao i rad sekcija. Realizovan je Plan i program PRNŠ-a, realizovana  je petodnevna eskurzija za učenike IX razreda i četvorodnevna škola u prirodi za učenike I-V razreda.