^Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Sigurna budućnost u online svijetu

a

Kodeks oblačenja

Partneri

Cilj rada ovog parlamenta je razvijanje  inicijative, samostalnosti, odgovornosti i  kritičkog mišljenja učenika, kroz njihovo  aktivno učešće  u životu  i radu Škole.

Đački parlament  razgovara o svim pitanjima života i rada Škole                       

  • Upoznaje se sa  pravima djeteta,
  • Analizira  rezultate rada učenika (uspjeh, disciplina, učešće u vannastavnim aktivnostima, kulturnom, zabavnom i sportskom životu Škole)
  • Prati i analizira  ostvarene rezultate učenika škole na školskim, opštinskim, državnim i međunarodnim takmičenjima
  • Prati saradnju učenika i nastavnika, a u cilju razvijanja međusobnog poštovanja i povjerenja
  • Pokreće akcije (humanitarne, takmičarske, sportske, kulturne, zabavne)

 

Đački parlament Škole će sarađivati sa sličnim organizacijama učenika u ostalim školama u opštini,  kao i sa sličnim organizacijama u Državi.

Đački parlament ima Statut, koji precizira broj članova, dinamiku i sadržaj rada. Pored Statuta, Đački parlament ima i Poslovnik o radu.

 

Članovi Đačkog parlamenta

VI-a Una Usančević
VI-b Iva Pivljanin
VI-c Teodora Janković
VI-e Jelena Đonović
VI-f Lucija Orlandić
VI-g Danilo Mijović
VII-a Vuk Kentera, Jovana Pejović
VII-b Balša Dedić
VII-c Kruna Radusinović
VII-d Aleksandar Popović
VII-e Lana Rujović
VII-f Anastasija Stijepović, Mia Popović
VII-g Ivan Marinović
VIII-a Tijana Maretić
VIII-b Ognjen Burić, Miljana Lalović
VIII-c Manja Mrđenović, Balša Petrić
VIII-d Nevena Babić
VIII-e Jovan Dragašević
VIII-f Jovana Zaić, Vladimir Vukčević
IX-a Maja Žugić, Jovan Kovačević, Simona Nikčević
IX-b Kristina Pejović, Matija Maraš
IX-c Nađa Kaluđerović, Bojana Gligorov, Sava Drekalović
IX-d Ilija Ivanov, Aleksa Pavićević
IX-e Jovan Lalević
IX-f Boris Popović, Ivona Popović, Dejana Blagojević