^Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Sigurna budućnost u online svijetu

a

Poštovana direktorice,


Naslov:
Poruka:
S poštovanjem,*
Kodeks oblačenja

Partneri

REZULTATI ŠKOLSKOG TAKMIČENJA IV-IX RAZREDA

16. decembar 2017.

CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

IV RAZRED

 1. Ilija Drekalović IVf
 2. Dora Ivanović IVd
 3. Jovana Radulović IVd

V RAZRED

 1. Zoja Janković Vg
 2. Hana Raičković Ve
 3. Petar Pavićević Vg
 4. Milica Kujović Vg
 5. Elena Kostić Vg

VI RAZRED

 1. Balša Dedić VIa
 2. Nina Gogić VIb
 3. Marko Kuzmanović VIb

ENGLESKI JEZIK

IX RAZRED

 1. Ilija Ivanov VIIId
 2. David Dedić IXc
 3. Matija Šćekić IXa
 4. Petar Milić IXc

RUSKI JEZIK

IX RAZRED

 1. Boljević Aleksandar IXc
 2. Damjan Vučeljić IXa
 3. Matija Galić IXc

FRANCUSKI JEZIK

IX RAZRED

 1. Relja Nikčević IXc
 2. Jovana Blečić IXe
 3. Nina Račeta IXa

 

MATEMATIKA

IV RAZRED

 1. Bogdan Dedić IVc
 2. Dora Ivanović IVd
 3. Andrija Anđelić IVg

V RAZRED

 1. Iskra Lekić Vf
 2. Milica Kujović Vg
 3. Luka Ćipranić Ve
 4. Iva Pivljanin Vb

VI RAZRED

 1. Marko Kuzmanović VIb
 2. Željana Stamatović VIb
 3. Lazar Pozojević VId

VII RAZRED

 1. Simonida Zejak VIIa
 2. Ena Kujović  VIIe
 3. Marija Ćetković VIIa

VIII RAZRED

 1. Jovan Kovačević VIIIa
 2. Ljubomir Bulatović  VIIIc
 3. Nemanja Durković VIIIb
 4. Sofija Kaluđerović VIIIa

IX RAZRED

 1. Boljević Aleksandar IXc
 2. Dedić David IXc
 3. Šušić Matija IXd

FIZIKA

VIII RAZRED

 1. Andrea Lutovac VIIIa
 2. Ilija Ivanov VIIId
 3. Vladimir Pejović VIIIb

IX RAZRED

 1. Boljević Aleksandar IXc

BIOLOGIJA

IX RAZRED

 1. Mina Bakić IXc

HEMIJA

IX RAZRED

 1. Jovana Vukićević IXa