^Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Sigurna budućnost u online svijetu

a

Kodeks oblačenja

Partneri

U želji da damo doprinos prevazilaženju prepreka na koje smo naišli i podržimo nastavnike koji u ovom trenutku daju nevjerovatan doprinos da podstaknu učenike na učenje, Udruženje pedagoga Crne Gore pripremilo je kraći pregled koncepta učenja na daljinu i prilagodilo ga našim okolnostima.

Smjernice su pripremljene u svega nekoliko dana i samo su polazna osnova za dalje razumijevanje metodike učenja na daljinu i odgovor na tek uočene probleme.  

U narednom periodu preporučujemo timski pristup u pripremi i organizaciji učenja na daljinu, u okviru istih i srodnih stručnih aktiva i u saradnji s pedagoško-psihološkom službom i ICT koordinatorom, i to ne samo unutar jedne škole. Ovaj pristup nam nudi priliku, ne samo da budemo efikasni i ekonomični, već i da učimo jedni od drugih. 

Naš cilj je da finalna verzija ove publikacije bude proizvod stvarnih rješenja koja su nastala u realnom okruženju, te pozivamo nastavnike i stručne saradnike da ga zajednički dopunjujemo primjerima iz prakse.

 

Preuzmite PDF file.