^Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Sigurna budućnost u online svijetu

a

Kodeks oblačenja

Partneri

U želji da damo doprinos prevazilaženju prepreka na koje smo naišli i podržimo nastavnike koji u ovom trenutku daju nevjerovatan doprinos da podstaknu učenike na učenje, Udruženje pedagoga Crne Gore pripremilo je kraći pregled koncepta učenja na daljinu i prilagodilo ga našim okolnostima.

Smjernice su pripremljene u svega nekoliko dana i samo su polazna osnova za dalje razumijevanje metodike učenja na daljinu i odgovor na tek uočene probleme.  

U narednom periodu preporučujemo timski pristup u pripremi i organizaciji učenja na daljinu, u okviru istih i srodnih stručnih aktiva i u saradnji s pedagoško-psihološkom službom i ICT koordinatorom, i to ne samo unutar jedne škole. Ovaj pristup nam nudi priliku, ne samo da budemo

Opširnije...

pedagozi centralne regije2Pedagogica Andrijana Radinović, prisustvovala je sastanku pedagoga centralne regije.

Sastanku su prisustvovali pedagozi iz Podgorice, Danilovgrada, Cetinja i Tuzi. Sastanak je održan u petak, 9. 11. 2018. godine u prostorijama OŠ "Marko Miljanov".

Na početku sastanka, načelnica ICT odjeljenja, Marina Matijević, predstavila je modul PP služba u MEIS aplikaciji u čijoj izradi je učestvovalo i Udruženje pedagoga Crne Gore. Pedagogica Katarina Vučinić-Marković, OŠ "Vuk Karadžić", čija je škola

Opširnije...