^Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Sigurna budućnost u online svijetu

a

Poštovana direktorice,


Naslov:
Poruka:
S poštovanjem,*
Kodeks oblačenja

Partneri

Nastavna godina počinje 04. septembra 2017. godine, a završava se 13. juna 2018. godine.

Nastavna godina za učenike završnog razreda završava se 18. maja 2018. godine.

      Obazovno-vaspitni rad se organizuje u četiri klasifikaciona perioda.

Prvi klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 04. septembra, a završava se u srijedu 1.novembra 2017. godine.

Drugi klasifikacioni period počinje u ponedjeljak 6.novembra, a završava se u petak, 29. decembra 2017. godine.

Treći klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 22. januara 2018. godine, a završava se u petak, 30.marta 2018. godine.

Četvrti klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 2. aprila, a završava se u utorak 13.juna 2018. godine.

Četvrti klasifikacioni period za učenike završnog razreda završava se u petak, 18. maja 2018. godine.

      Nastava se organizuje u petodnevnoj radnoj sedmici.

Jesenji sportski dan će se realizovati u II nedjelji oktobra 2017.godine, a proljećni  u II nedjelji aprila 2018.godine.

Zimski raspust počinje u ponedjeljak 1.januara.2018.. godine, a završava se u nedjelju, 21. januara 2018. godine.

Ljetnji raspust počinje u srijedu 13.juna, a završava se u četvrtak 31. avgusta 2018.god.

      U prvom polugođu realizovaće se 17 radnih nedjelja, a u drugom 20 radnih nedelja, odnosno 37 u nastavnoj godini.

      Državni praznici:

·         Novogodišnji praznici – 1. i 2.januar 2018. godine

·         Prvomajski praznici – 1. i 2. maj 2018. godine

·         Dan nezavisnosti- 21. i 22. maj 2018. godine

·         Dan škole 6. jun 2018. godine

·         Neradni dani su 2. i 3. novembar 2017.godine-odmor između I i II klas.perioda

    Popravni ispiti:

-          Junski rok –6, 7 i  8. jun 2018. godine za učenike IX razreda;

-          Junski rok- 20, 21, 22. jun 2018.godine za učenike V-VIII razreda

-          Avgustovski rok –20, 21. i 22. avgust 2018. godine za učenike V-IX razreda

      Razredni ispit:

·         Junski rok 7-15. jun 2018. godine za učenike IX razreda

·         Februarski rok –01-09. februara 2018. godine    

·         Junski rok - 14-22. juna 2018. godine;

·         Avgustovski rok –20-28. avgusta 2018. godine.

·         Nastavna godina traje najmanje 180 radnih dana, a za učenike završnih razreda 165 radnih dana.

·         Provjera znanja učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole će se obaviti 9. i 10.  maja 2018. godine.

·         Eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole će se obaviti 23, 24, 25. maja 2018. godin