^Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Sigurna budućnost u online svijetu

a

Kodeks oblačenja

Partneri

Nastavna godina počinje u ponedjeljak, 2. septembra 2019. godine, a završava se petak , 12. juna 2019. godine.

Nastavna godina za učenike završnog razreda završava se u , 20. maja 2020. godine.

 

Obrazovno-vaspitni rad se organizuje u četiri klasifikaciona perioda.

 

Prvi klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 2. septembra, a završava se u četvrtak, 31. oktobra 2019. godine.

Drugi klasifikacioni period počinje u utorak, 5. novembra, a završava se u petak, 27. decembra 2019. godine.  

Treći klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 27. januara, a završava se u utorak, 31. marta 2020. godine.

Četvrti klasifikacioni period počinje u srijedu, 1. aprila, a završava se u srijedu, 12. juna 2020. godine.

 

 Nastava se organizuje u petodnevnoj radnoj sedmici.

Izuzetno, u slučaju nadoknade nastavnog radnog dana, nastava se može organizovati i subotom.

 

Zimski raspust počinje u subotu, 28. decembra 2019. godine, a završava se u nedjelju, 26. januara 2020. godine.

Ljetnji raspust počinje u četvrtak, 13. juna, a završava se u 31. avgusta 2020. godine.

 

ŠKOLSKI KALENDAR

za 2019/2020. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO

UT

SR

ČE

PE

SU

NE

 

PO

UT

SR

ČE

PE

SU

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBAR 2019.

 

OKTOBAR 2019.

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

8

 

7

8

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

14

15

 

14

15

16

17

18

19

20

16

17

18

19

20

21

22

 

21

22

23

24

25

26

27

23

24

25

26

27

28

29

 

 

28

29

30

31

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBAR 2019.

 

DECEMBAR 2019.

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

1

4

5

6

7

8

9

10

 

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

17

 

9

10

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

23

24

 

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

30

 

 

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

JANUAR 2020.

FEBRUAR 2020.

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1

2

6

7

8

9

10

11

12

 

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

19

 

10

11

12

13

14

15

16

20

21

22

23

24

25

26

 

17

18

19

20

21

22

23

27

28

29

30

31

 

 

 

24

25

26

27

28

29

 

 

MART 2020.

 

APRIL 2020.

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

 

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

13

14

15

 

13

14

15

16

17

18

19

16

17

18

19

20

21

22

 

20

21

22

23

24

25

26

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

 

 

 

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ 2020.

 

JUN 2020.

 

 

 

 

1

2

3

 

1

3

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

 

8

9

10

11

12

13

14

11

12

13

14

15

16

17

 

15

16

17

18

19

20

21

18

19

20

21

22

23

24

 

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

 

29

30

 

 

 

 

 

 

Testiranje postignuća učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole obaviće se 19. maja 2020. godine (matematika).

Eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole obaviće se prema rasporedu:

- 22. aprila 2020. godine - Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost; Albanski jezik i književnost;

- 23. aprila 2020. godine - Matematika; 24. aprila 2020. godine - jedan predmet po izboru učenika.

 

Nastavna godina traje najmanje 180 radnih dana, a za učenike završnih razreda 165 radnih dana.

 

Popravni ispiti:

 

·         junski rok : 8, 9. i  10. jun 2020. god. za učenike IX razreda;

·         junski rok: 22, 23. i 24. jun 2020. god.  za učenike V-VIII razreda

·         avgustovski rok: 12, 13. i 14. avgust 2020.god. za učenike IX razreda

·         avgustovski rok: 19, 20. i 21. avgust 2020. godine za učenike V-VIII razred

 

Razredni ispiti:

 

·         junski rok: 3-11. juna 2020. god. za učenike IX razreda 

·         februarski rok: 3-11. februara 2020. god.  

·         junski rok 17-25. juna 2020. god. 

·         avgustovski rok: 19-26. avgusta 2020. god.