^Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Sigurna budućnost u online svijetu

a

Kodeks oblačenja

Partneri

 

ŠKOLSKI KALENDAR

za 2020/2021. godinu

PO

UT

SR

ČE

PE

SU

NE

PO

UT

SR

ČE

PE

SU

NE

SEPTEMBAR 2019.

OKTOBAR 2019.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

28

29

30

26

27

28

29

30

31

NOVEMBAR 2019.

DECEMBAR 2019.

1

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

8

7

8

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

14

15

14

15

16

17

18

19

20

16

17

18

19

20

21

22

21

22

23

24

25

26

27

23

24

25

26

27

28

29

28

29

30

31

JANUAR 2020.

FEBRUAR 2020.

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

MART 2020.

APRIL 2020.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

29

30

31

26

27

28

29

30

MAJ 2020.

JUN 2020.

1

2

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30

31

 

 

 

Klasfikacioni periodi

I klasifikacioni period

1. oktobar - 20.novmbar 2020. godine

II klasifikacioni period

23.novembar-31.decembar 2020.godine

III klasifikacioni period

18.januar -31. mart 2021. godine

IV klasifikacioni period

1. april -18. jun 2021. godine

IV klasifikacioni period za IX razred

1. april-28. maj 2021. godine

Raspusti

Mini raspust

Nema

Zimski raspust

1.januar- 17. januar 2021. godine

Ljetnji raspust

19. jun- 31. avgust 2021.godine

Testiranje

Drugi ciklus-nacionalno testiranje šestog razreda

18. maj 2021. godine - matematika

Treći ciklus-eksterna provjera znanja devetog  razreda

6. 4. – Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

7. 4. – Matematika

8. 4 – Predmet po izboru učenika