^Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Sigurna budućnost u online svijetu

a

Kodeks oblačenja

Partneri

NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE

Violeta Dabetić

Đina Janković

Danijela Bulatović

Olja Mrdak

Biserka Rovčanin

Gordana Zejak

Sandra Ulićević

Ljubica Matijašević

Mirjana Planinić

Marijana Šćepanović

Svetlana Popović

Snežana Batrićević

Biljana Jauković

Anđela Kostić

Danijela Perović

Jadranka Tošić

Lidija Mihajlović

Tatjana Raspopović

Gorana Matović

Biljana Mosurović

Natalija Baošić

Rada Radišević

Violeta Lazarević

Mara Radonjić

Danica Kujović

Gorica Milačić

Dijana Vulić

Dragana Racković

Irena Đurović

Suzana Perišić

Olivera Vukić

Nikoleta Đurović

Olivera Radonjić

Julijana Vlahović

Svetlana Jolić

Vesna Perović

Njegosava Andrić

NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE

CRNOGORSKI, SRPSKI, BOSANSKI I HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Slađana Albijanić

Olivera Bulatović

Tanja Vukmirović

Jelena Begović

Tamara Radonjić

Olivera Đurišić

ENGLESKI JEZIK

Anita Granić

Vesna Stanković

Vanja Milić

Maja Dragojević

Olivija Drinčić

Milica Rašović

Marija Pejović

Aleksandra Dabović

Danijela Ćulafić

FIZIKA

Srđan Jovanović

Dragan Vučetić

HEMIJA

Zemira Mehmedović

Slavka Božović

BIOLOGIJA

Rajna Ivanović

Maja Kalezić

Nikolina Đurović

MATEMATIKA

Milosav Adžić

Irena Pavićević

Mirjana Šaranović

Stanislavka Aprcović

Marija Gojnić

Dejana Drakić

INFORMATIKA SA TEHNIKOM

Rajko Vušković

Mirjana Vidaković

Marija Mugoša

Jelena Pačariz

GEOGRAFIJA 

Jelena Jovanović

Novica Gačević

Ana Rakočević

ISTORIJA 

Tatjana Vukčević

Jelena Jovanović

Ivana Andrijašević

Novica Gačević

LIKOVNA KULTURA

Nadežda Prelević

Rada Pavlović

MUZIČKA KULTURA

Branka Vujičić

Milena Raičević

FIZIČKO VASPITANJE

Kata Bulatović

Božidar Marković

Jugoslav Raičković

Petar Bošković

Mirko Krunić

FRANCUSKI JEZIK

Milijana Zubac

ITALIJANSKI JEZIK

Nina Vlahović

Snežana Jović

RUSKI JEZIK

Mirjana Šćekić

NJEMAČKI JEZIK

 Monika Bulatović

 

IZBORNI PREDMETI ZA III   CIKLUS

MUZIČKA RADIONICA

Milena Raičević

GRAĐANSKO VASPITANJE

Mirjana Šćekić

UVOD U PROGRAMIRANJE

Jelena Pačariz

Marija Mugoša

ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA

Mirjana Šćekić

Mirko Krunić

Rajna Ivanović

PREDUZETNIŠTVO

Mirjana Šćekić