Stoj, da ne bude poslije joj!

Dječija patrola održana je juče u saradnji sa pripadnicima Uprave policije Crne Gore i mališanima II-7 odjeljenja JU OŠ ,,Štampar Makarije” Podgorica u okviru projekta ,,Stoj! Da ne bude poslije joj!” koji je podržan od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore.