Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

Edukativne radionice povodom Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a za učenike VIII i IX razreda održala je defektološkinja Ivana Obradović.

Radionice su imale cilj skretanja pažnje i davanje određenih smjernica za bolju informisanost učenika, koji su pokazali veliku zainteresovanost i pažnju na navedenu temu.