Dodjela stipendija Ambasade NR Kine

Ambasada NR Kine još jednom je prepoznala trud i zalaganje učenika koji su polaznici kursa kineskog jezika.

Ovom prilikom je direktor naše škole Novica Gačević uručio 55 stipendija i još jednom se zahvalio na podsticaj i ulaganje u obrazovanje učenika.