Posjeta Klubu robotike i programiranja

Nikola Zekić, entomuzikolog i Bojana Nenezić, nadzornica za muzičku kulturu u Zavodu za školstvo, nedavno su posjetili naš klub robotičara JU OŠ ,,Štampar Makarije”.

Razmjenom iskustava, snažili smo jedni druge i otvorili brojne teme kojima ćemo pokušati da se bavimo u klubu, kako bismo dali doprinos zdravijem društvu. Kao vid pripreme za predstojeće takmičenje u robotici, od značaja je bio razgovor sa njima, te smo se fokusirali na inovativni projekat koji će biti ključ naše takmičarske strategije.

Ova posjeta najavljuje sjajan spoj muzike i robotike.

Naši robotičari su imali priliku da razgovaraju sa Nikolom i o izazovima sa kojima se svakodnevno susrijeću osobe bez ostatka vida. Inspirativni razgovor je dodatno obogatio našu perspektivu, motivišući nas da razvijamo tehnologije koje olakšavaju život i pomažu onima koji se suočavaju s poteškoćama.