^Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Sigurna budućnost u online svijetu

a

Kodeks oblačenja

Partneri

Capture70Koleginice Jelena Pačariz, ICT koordinator i Andrijana Radinović, pedagog, prisustvovale su obuci u subotu 10. aprila 2021. godine, održanoj putem Teams platforme, koju su vodile kolege i koleginice iz resursnih centara na teme:

 • Opis i karakteristike djece sa smetnjama u razvoju, preporuke za prilagođavanje;

• Izrada radnog materijala i didaktičkih sredstava;
• Prevencija nasilja nad djecom s posebnim obrazovnim potrebama.
Obuci je prisustvovala i Tamara Milić, načelnica direkcije za predškolsko i inkluzivno obrazovanje.
Capture8.PNGCapture70.PNGCapture33.PNGCapture2.PNGCapture60.PNGCapture23.PNGCapture57.PNGCapture_1.PNG