^Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Sigurna budućnost u online svijetu

a

Kodeks oblačenja

Partneri

upis

 1. aprila, na sajtu www.upisi.edu.me , počinje elektronsko prijavljivanje budućih prvaka.

Naselja koja teritorijalno pripadaju JU OŠ „Štampar Makarije” su:
Blok V (dio), Tološi (dio), Vranići, Gornji Vranići, Velje Brdo, 1. maj (dio), Sadine (dio) i Kruševac.
Teritorijalno razgraničenje:
Dalmatinskom ulicom (desna strana) od TC Bazar do raskrsnice sa Bulevarom Džordža Vašingtona. Bulevarom (desna strana), južno, do kružnog toka (kod Capital Plaza), pa Cetinjskim bulevarom (desna strana) do kružnog toka (kod Delta City). Od kružnog toka Studenskom ulicom (desna strana) do raskrsnice sa Ul. Rusa Radulovića. Ul. Rusa Radulovića, na zapad, do Vinogradske ulice. Dalje Vinogradskom ulicom, na jug, do Nikšiće, nastavljajući Novim putem za Nikšić do raskrsnice sa putem preko Mareze do izvorišta Mareza, pa zamišljenom linijom do Ulice Partizanski put. Ulicama Partizanski put i Skoja-a do Bulevara Mihaila Lalića, i dalje Bulevarom do raskrsnice sa ulicama Meše Selimovića i Baku. Od raskrsnice, sjeverno, ulicom Meše Selimovića do Dalmatinske ulice. Zapadno, Dalmatinskom ulicom (desna strana) do Ul. Boška Buhe i u nastavku Ulicom Miloša Vuškovića, pa zamišljenom linijom do puta za Spuž i starim Nikšićkim putem, na jug, do pješačkog mosta Andrije Kažića. Zatim zamišljenom linijom preko Malog brda do Ul. 18. jula i ovom ulicom, na istok, do Dalmatinske ulice kod TC Bazar, kao početne tačke.
Naselje Tološi:
Ulice: Veliše Popovića, Knjaza Danila, Živojina Perića, Jefta Milovića, Crnogorske solidarnosti, Dr M. Radulovića, Jozefa Blajze, dr Blaža Raičevića, Džejmsa Joka Meštrovića, Petra Šobajića, Dušana Vuksana.
Naselje 1. maj
Ulice: Vladike Visariona Borilovića, Stari put, Studentska (desna strana), Jaglike Adžić.
Naselje Kruševac
Ulice: Baku, Radnička, Popa Sima Radulovića, Dr Milutina Kažića, Srednjoškolska.
Naselje Blok V
Ulice: Meše Selimovića (lijeva strana), Velimira Terzića, Prolaz Jovana Cvijića, Vijenac Kosovskih junaka, Blaža Jovanovića, Vijenci Danila Kiša, Dalmatinska (desna strana od TC Bazar), Trg Nikole Kovačevića, Prolaz A. III Čarnojevića, Prolaz G. Dožića.
Bul. Mihaila Lalića (južna strana do raskrsnice sa Ul. Meše Selimovića, i dalje do Bul. Džordža Vašingtona sa obje strane), Bul. Džordža Vašingtona (zapadna strana), Cetinjski bulevar (desna strana).
Naselje Vranići
Ulice: Miloša Vuškovića, Krsta Popivode, Vilotija Blečića, Đura Čagorovića, Luke Gojnića, Mašana Božovića, Kraljice Jakvinte i neimenovane ulice - Vranići bb.
U naselju Gornji Vranići ulice su neimenovane - Gornji Vranići bb.
U naselju Velje Brdo ulice su neimenovane – Velje Brdo bb.
U naselju Sadine ulice su neimenovane – Sadine bb.