^Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Sigurna budućnost u online svijetu

a

Kodeks oblačenja

Partneri

Ministarstvo prosvjete uz podrÅ¡ku UNICEF-a i Telenora pilotira uvođenje digitalne pedagogije u osnovnoÅ¡kolsko obrazovanjeOtvaranjem digitalne učionice u Osnovnoj školi "Štampar Makarije" u Podgorici počeo je pionirski projekat uvođenja digitalne pedagogije u crnogorske škole. To znači da će djeca odabrane lekcije učiti kroz video produkciju i druge interaktivne aktivnosti koje uključuju upotrebu digitalnih medija u učionici.

Činjenica da digitalna pismenost više nije luksuz ili opcija, već prijeka potreba kako odraslih tako i djece, navela je Ministarstvo prosvjete, Telenor i UNICEF da zajednički pokrenu i realizuju ovu pilot inicijativu.

Učenici OŠ „Štampar Makarije“ raduju se kompjutersko-medijskoj laboratoriji koju će od danas koristiti kako bi lakše savladavali obavezno gradivo.

„Na primjer, ako učimo lekciju iz biologije o biljkama, sada će nastavnici sa učenicima moći da snime tu biljku i da ostalim učenicima pokažu njen razvoj,“ ističe predstavnica đačkog parlamenta Itana Vučinić.

PR služba Ministarstva prosvjete

Njen drug iz škole i iz đačkog parlamenta, Ilija Ivanov, naročito se raduje mogućnosti da pojedine predmete kroz rad u digitalnoj laboratoriji bolje razumije. 

„Digitalna laboratorija će pomoći kod predmeta čija se teorija uči napamet. Na primjer, iz fizike - imaju mnogi zakoni koje nažalost učenici uče napamet i nemaju realnih primjera na koje mogu da ih primijene, a sada možemo da snimimo neki video zapis koji ćemo pokazati učenicima u vidu simulacije nekog zakona,“ kaže Ilija.

 PR služba Ministarstva prosvjete

U Ministarstvu prosvjete ističu da je cilj uvođenja digitalne pedagogije unapređenje kvaliteta obrazovanja u 21. vijeku.

„Danas postoji jaz između znanja koje imaju djeca i znanja koje imaju nastavnici i roditelji. Zapravo, vrlo često djeca znaju mnogo više od svojih nastavnika i roditelja. Upravo ova IT laboratorija treba da doprinese da se taj jaz smanji,“ kazala je generalna direktorica Direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje Arijana Nikolić Vučinić.

PR služba Ministarstva prosvjete

Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Osama Kogali smatra da “ukoliko naši nastavnici budu digitalno pismeniji, sve će više koristiti te vještine u učionici, što će s druge strane ojačati osjećaj pripadnosti digitalnom dobu kod naših učenika.“

PR služba Ministarstva prosvjete

Direktorica OŠ Štampar Makarije Nataša Vlahović.kaže da je ponosna što je upravo ta škola izabrana za ovaj pilot projekat.

PR služba Ministarstva prosvjete

„Digitalna pedagogija je iskorak za nas u novim modelima, formama i tehnikama, primjenjivanju vještina i znanja, što ujedno predstavlja naš interes i potrebu da očuvamo sadašnji sistem i da ga unaprijedimo u skladu sa novim tehnologijama.“

U Telenoru su ponosni na ovaj projekat i ističu da je neophodno da sva djeca u Crnoj Gori imaju mogućnost da steknu digitalnu pismenost, u sigurnom internet okruženju.

„Internet i digitalna laboratorija mogu da vam pomognu da u svom sadašnjem okruženju, u osnovnoj školi, steknete znanja i vještine na jedan drugačiji, kreativniji način,“ poručila je Sandra Štajner, generalna direktorka Telenora Crne Gore.

Ova pilot inicijativa nastala je kao odgovor na podatke iz istraživanja UNICEF-a iz 2016. koje je pokazalo da svaki peti roditelj i svako deseto dijete u Crnoj Gori ne koriste internet. Štaviše, svaki drugi roditelj želi da u školi djeteta dobije informacije o tome kako da mu pomogne da se digitalno i medijski opismeniti.

*Tekst preuzet sa stranice Ministarstva prosvjete.