Školski odbor

predsjednica Danijela Bulatović JU OŠ ,,Štampar Makarije” zamjenica predsjednice Biljana Mosurović JU OŠ ,,Štampar Makarije” član Balša Dragović Ministarstvo prosvjete Crne Gore član Ivan Bojović Ministarstvo prosvjete Crne Gore član Elvis Babačić Savjet roditelja

Donacija knjiga biblioteci Osnovne škole ,,Novka Ubović”

Predstavnici Učeničkog parlamenta su sa profesorom Slavišom Zekovićem i direktorom Novicom Gačevićem posjetili Osnovnu školu ,,Novka Ubović” i donirali 170 naslova zahbaljujući kojima će najmlađa podgorička škola formirati svoju biblioteku. Značaj školske biblioteke je višestruk, a istraživanje i usvajanje novih Opširnije…